Reklamos tyrimai

Supratimas, kuris padeda pasirinkti

66,3 proc. skaitytojų pastebi užsakomuosius straipsnius – rodo „Omnitel“ užsakytas tyrimas

2008-02-08

66,3 proc. skaitančiųjų spaudą pastebi užsakomuosius straipsnius, 55,7 proc. skaitytojų mano, kad jiems pavyksta atpažinti ir tuos straipsnius, kurie yra užsakyti paslėptai. Tą parodė „Omnitel“ užsakytas tyrimas, kurį 2008 m. sausio pabaigoje atliko įmonė „Reklamos tyrimai“ kartu su skambučių centru „Fonitel“.

 

Tyrimas vykdytas, atliekant reprezentatyvią Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių) 18-74 m. amžiaus gyventojų apklausą telefonu. Apklausa vykdyta 2008 m. sausio 29-31 d. Apklausta 500 gyventojų.

 

Apklausoje skaitančiųjų spaudą klausta: „Pagal ką Jūs atpažįstate užsakomuosius straipsnius spaudoje?“. Atpažįstantiems užsakomuosius straipsnius priskirti tie respondentai, kurie nurodė konkrečius tokių straipsnių požymius – turinio arba formos. Tarp minėtų požymių: išskirtinis straipsnio šriftas, nurodytas užsakymo numeris, straipsnio pažymėjimas žodžiais „Reklama“ arba „PR“, straipsnio apvedimas rėmeliu ir kt.

 

Atpažįstantiems „paslėptus“ užsakomuosius straipsnius buvo priskirti tie respondentai, kurie nurodė įvairius straipsnio turinio ypatumus, atsakydami į klausimą „Kaip Jūs atpažįstate užsakomąjį straipsnį, kai jame nėra jokių tiesioginių nuorodų, kad jis yra užsakomasis?“.

 

Apklausoje taip pat buvo aiškintasi, kaip skaitytojai vertina tokius – užsakomuosius – straipsnius. Respondentų buvo klausta: „Įsivaizduokite tokią situaciją: laikraštyje arba žurnale pamatote straipsnį Jus dominančia tema; tai straipsnis apie kažkokią X įmonę / prekę / paslaugą; Jūs pastebite, kad šis straipsnis yra pažymėtas kaip užsakomasis. Kaip Jūs apibūdintumėte labiausiai tikėtiną, tipinę savo reakciją tokioje situacijoje?“.

 

Respondentų atsakymai parodė, kad apie 37 proc. skaitytojų, suprantančių, kas yra užsakomieji straipsniai, į skaitomą straipsnį, kurį atpažintų kaip užsakomąjį, reaguotų neigiamai. 63 proc. reaguotų neutraliai – kaip į normalų dalyką (jei tema įdomi, straipsnį pasiskaitytų, ar pan.).

 

„Paslėptai“ užsakomieji straipsniai vertinami kiek labiau neigiamai, tačiau skirtumas nėra labai ženklus: 43,3 proc. į tokį straipsnį reaguoja neigiamai; 55,3 proc. – neutraliai, kaip į normalų dalyką.

 

Tyrimą atlikusi įmonė „Reklamos tyrimai“ savo veiklą pradėjo 2006 m. pavasarį. Įmonė specializuojasi reklamos ir kitos rinkodaros komunikacijos efektyvumo tyrimuose, kurie padeda įmonėms pasirinkti geriausius komunikacijos sprendimus ir įvertinti komunikacijos padarytą poveikį. Savo specializuota veikla ir nuolat įvedamomis naujovėmis įmonė siekia aktyviai prisidėti prie Lietuvos reklamos (ir bendrai rinkodaros paslaugų) rinkos infrastruktūros vystymo.

 

 

Atgal