Reklamos tyrimai

Supratimas, kuris padeda pasirinkti

Į eismo problemas dėmesį atkreipiančios reklamos buvo pastebėtos

2007-09-20

Lietuviai pastebėjo pastaruoju metu televizijų gausiai transliuojamas reklamas, skirtas eismo problemoms. Tarp labiausiai pastebėtų – reklama su mergaite, kuri eismo įvykio metu iškrenta pro priekinį mašinos langą. Pastebėtos ir kai kurios kitos eismo temai skirtos reklamos: sulėtintas avarijos vaizdas su manekenais; „Karo keliuose“ tematikos reklamos.

 

Tą parodė reprezentatyvi Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių) 18-74 m. amžiaus gyventojų apklausa telefonu, kurią šių metų rugpjūčio 23-27 d. atliko specializuota rinkos tyrimų ir konsultacijų įmonė „Reklamos tyrimai“ kartu su skambučių centru „Fonitel“. Ši apklausa yra tęstinio projekto – Lietuvos vartotojų reakcijos į reklamą monitoringo – dalis. Apklausa vykdoma kiekvieną mėnesį, jos metu apklausiama apie 500 gyventojų.

 

Eismo tematikai skirtas reklamas, tarp kurių dažniausiai minėta reklama su iškrentančia mergaite, tarp trijų įsiminusių paskutinio laikotarpio reklamų nurodė net 14,2 proc. apklaustųjų. Pastebėtina, jog reklama su mergaite, kurioje aštri tema ir šokiruojantis vaizdas yra netikėtai supinami su humoru, ypač įsiminta tarp jauniausių – 18-29 m. amžiaus – gyventojų (20,8 proc.); taip pat kiek labiau pastebėta tarp vyrų (17,5 proc.).

 

Paminėtosios reklamos, lyginant su kitomis, susilaukė ir palankiausio gyventojų emocinio vertinimo (pagal kriterijų „patiko“ / „nepatiko“ - 4,2 balai iš 5-ių; santykis su bendru visų reklamų vertinimo vidurkiu - 1,22).

 

Kitos labiausiai pastebėtos pastarojo meto reklamos:

·            „Tele2“ ir „Tele2 Pildyk“ reklamos (3,2 proc.), tarp kurių dažniausiai minėtas reklama-serialas su jaunuoliais;

·            „Omnitel“ įvairios reklamos (3,0 proc.), tarp kurių dažniausiai minėta reklama apie ešerį ir pasą praradusią žuvį policijos komisariate;

·            „Ežio“ reklamos (2,8 proc.; tarp 18-29 m. amžiaus respondentų - 7,5 proc.) apie melo detektorių, taip pat reklamos su jūros žvaigžde ir sportuojančiais jaunuoliais paplūdimyje.

 

Lietuvos vartotojų reakcijos į reklamą monitoringas pradėtas 2006 m. rudenį, siekiant plėtoti Lietuvos reklamos rinkos infrastruktūrą. Periodiškai – kartą per mėnesį – atliekamos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos telefonu padeda aiškintis: a) kokią neseniai matytą arba girdėtą reklamą žmonės pastebėjo ir įsiminė; b) kokie reklamos aspektai nulemia jos pastebėjimą ir įsiminimą; c) kurios reklamos žmonėms patinka ir kaip tai susiję su reklamos pastebėjimu, įsiminimu bei kitais reklamos efektyvumo parametrais; d) kitus aspektus.

 

Projektą kuruojanti rinkos tyrimų ir konsultacijų įmonė „Reklamos tyrimai“ specializuojasi reklamos efektyvumo tyrimuose, kurie padeda įmonėms pasirinkti geriausius reklamos projektus ir įvertinti reklamos padarytą poveikį. Projekto partneris - skambučių centras „Fonitel“.

 

1 grafikas

Kokia apklaustųjų dalis paminėjo prekės ženklo reklamą tarp trijų įsiminusių pastarojo meto reklamų (proc., N = 500)

 

 

 

2 grafikas

Labiausiai įsiminusios reklamos pagal tai, kaip labai jos patiko, kai 1 reiškia „visiškai nepatiko“, o 5 – „labai patiko“ (proc., N = 500)

 

PASTABA: bendras visų reklamų vertinimo vidurkis (rugp. 23-27 d.) – 3,5.

 

 

Atgal