Reklamos tyrimai

Supratimas, kuris padeda pasirinkti

Įmonė „Reklamos tyrimai“ sukūrė pirmąjį reklamos poveikio ekonometrinį modelį

2008-01-03

Baigiantis 2007 metams, specializuota rinkos tyrimų ir konsultacijų įmonė „Reklamos tyrimai“ pristatė savo klientams pirmąjį, eksperimentinį ekonometrinį modelį, kuriuo buvo kiekybiškai (matematiškai) apibrėžta atskirų rinkodaros veiksnių – TV reklamos ir kitų – įtaka populiaraus „Obelių“ aliejaus pardavimo rodikliams.

 

Modelis buvo kurtas, bendradarbiaujant su reklamos agentūros „VRS grupė“ reklamos specialistais. Kuriant modelį, panaudoti kelerių metų kasmėnesiniai duomenys apie įvairių veiksnių, galinčių įtakoti aliejaus pardavimus, būklę: „Obelių“ aliejaus ir konkuruojančių aliejaus prekinių ženklų TV reklamą; kitais kanalais publikuotą reklamą; prekių kainas; akcijas (išskiriant skirtingas jų kategorijas); prekybos vietų pasikeitimus; t.t.

 

Sukurtas modelis, paremtas tik faktiniais duomenimis, išryškino kelių pagrindinių, „Obelių“ aliejaus pardavimo lygį labiausiai veikiančių veiksnių (rinkodaros priemonių) įtaką ir apibrėžė ją kiekybiškai. Gautas modelis leis ateityje:

·          Efektyviai prognozuoti „Obelių“ aliejaus pardavimo lygį, atsižvelgiant į planuojamas atitinkamų svarbiausių veiksnių – rinkodaros priemonių, kt. – reikšmes atitinkamais mėnesiais.

·          Efektyviai modeliuoti „Obelių“ aliejaus rinkodaros veiksmus, atsižvelgiant į išsikeltus pardavimo tikslus atitinkamais mėnesiais (t.y. parinkti tokį rinkodaros priemonių rinkinį, kuris su reikšminga tikimybe leis pasiekti atitinkamą pardavimo tikslą).

·          Pasirinkti geriausią iš kelių turimų alternatyvių rinkodaros planų.

 

Modelis bus nuolat stebimas ir atnaujinamas, siekiant išlaikyti jo validumą, kintant tendencijoms rinkoje.

 

Pradžioje taikytas tik ekonomikoje, šiuo metu ekonometrinis modeliavimas plačiai taikomas ir rinkodaros bei rinkodaros komunikacijos sferose. Panašūs modeliai pažangiausiose pasaulio rinkose – Didžiojoje Britanijoje, JAV, kt. – rinkodaros veiksmų planavimui naudojami jau ne pirmą dešimtmetį. Imtis šios naujovės Lietuvoje „Reklamos tyrimus“ paskatino atsirandantis realus susidomėjimas tarp Lietuvos reklamos užsakovų, reklamos agentūrų, žiniasklaidos planavimo agentūrų.

 

2006 m. pavasarį veiklą pradėjusi įmonė „Reklamos tyrimai“ specializuojasi reklamos efektyvumo tyrimuose, kurie padeda įmonėms pasirinkti geriausius reklamos projektus ir įvertinti reklamos padarytą poveikį. Savo specializuota veikla ir nuolat įvedamomis naujovėmis įmonė siekia aktyviai prisidėti prie Lietuvos reklamos (ir bendrai rinkodaros paslaugų) rinkos infrastruktūros vystymo.

 

 

Atgal