Reklamos tyrimai

Supratimas, kuris padeda pasirinkti

Reklamos poveikio ekonometrinis modeliavimas

Ekonometriniai modeliai leidžia kiekybiškai (matematiškai) apibrėžti  atskirų veiksnių (pvz., kainos, pardavimo skatinimo akcijų, TV reklamos, t.t.) įtaką tam tikram mus dominančiam rezultatui (pvz., pelnui, apyvartai ar vartotojo preferencijai).

Pvz. (1): kiek (ir kada) išaugs prekės X pardavimas, padidinus mėnesio GRP 100-u, (a) jei konkurentai GRP nedidins? (b) jei konkurentai taip pat didins GRP?

Pvz. (2): kiek smuks prekės pardavimo rodikliai, jeigu ji X laikotarpiu nebus reklamuojama, o konkurentų prekės bus reklamuojamos (Y intensyvumu)?

Ekonometriniai modeliai reklamoje leidžia

  • Įrodyti ir konkretizuoti atskirų veiksnių (pvz., lauko reklamos) įtaką prekės pardavimo rodikliams.
  • Prognozuoti, kokie bus prekės pardavimo rodikliai, (a) įgyvendinus marketingo veiksmų planą X ir (b) pasireiškus numatomiems aplinkos veiksniams Y (pvz., esant atitinkamam konkurentų reklamos intensyvumui).
  • Modeliuoti, kokie marketingo veiksmai (reklama, t.t.) užtikrins norimus pardavimo rodiklius X laikotarpiu.
  • Pasirinkti geriausią iš kelių alternatyvių reklamos / marketingo planų.