Reklamos tyrimai

Supratimas, kuris padeda pasirinkti

Pakuočių tyrimai

Savo esme šie tyrimai yra panašūs į tyrimus reklamos projektavimui bei tyrimus reklamos projektų vertinimui (angl. pre-testing). Jie padeda: 

  • projektuoti pakuotę: apsispręsti, kokį pranešimą pakuotė turi komunikuoti; kokiomis emocinėmis, vaizdinėmis charakteristikomis ji turėtų pasižymėti; kokia kalba ir kokios kategorijos ant pakuotės naudotinos; pasirinkti vartotojui patogiausią atidarymo būdą; įvertinti galimas neįprastas produkto (pakuotės) naudojimo aplinkybės ir, atitinkamai, parinkti tinkamiausią pakuotės formatą; kt.
  • įvertinti ir pasirinkti turimus pakuočių projektus įvairiose jų vystymo stadijose (juodraščiai, baigtines versijas, t.t.).

 Šių tyrimų nauda:

  • Sužinote, koks turėtų būti produkto pakuotės dizainas ir/arba kokios turėtų būti pakuotės funkcinės ypatybės, norint, kad produktas būtų lengviau parduodamas.
  • Sužinote, kuri turima produkto pakuotės versija užtikrins lengvesnį pardavimą.
  • Apsidraudžiate, kad Jūsų pinigai, skirti pakuotei, nebus išleisti veltui.
  • Taip pat apsidraudžiate, kad dėl pakuotės problemų nešlubuos produkto pardavimas.
  • Sužinote, ką ir kaip pakuotėje tikslinga pakeisti.
  • Pokalbiuose su vartotojais kartais gimsta ir naujos genialios produkto pakuotės idėjos.

Pakuotėms skiriamas vis svarbesnis vaidmuo prekių marketinge. Tyrimai rodo, kad plataus vartojimo prekių rinkose apie 80-85 proc. sprendimų pirkti priimama prekybos vietoje.