Reklamos tyrimai

Supratimas, kuris padeda pasirinkti

Reklamos blic monitoringo omnibusas

Visus savo partnerius ir kitas suinteresuotas įmones kviečiame pasinaudoti periodiškai vykdomomis reklamos blic monitoringo  apklausomis. Įmonėms, kurios ieško kaštų optimizavimo sprendimų, tai puiki proga itin ekonomiškai, be didesnių investicijų:

  • atlikti vienokių ar kitokių komunikacijos projektų testavimą (reklamos projektų, prekių/kompanijų vardų, etikečių, pakuočių, koncepcijų, kt.);
  • gauti apytikslį „grįžtamąjį ryšį“ apie prekės ženklo būklę (žinomumą, suvokimą, vertinimą, kt.), reklamos kampanijos efektą;
  • gauti atsakymus į kitus su reklama, rinkodaros komunikacija susijusius klausimus.

Reklamos blic monitoringo apklausose periodiškai apklausiama iki 300 Lietuvos gyventojų, aiškinantis, kokios pastarojo meto reklamos buvo labiausiai pastebėtos, kokios reklamos labiausiai patiko. Šie apklausų duomenys yra skelbiami viešai.


Prie įprastų monitoringo klausimų įmonės gali pridėti savo klausimus; taip suformuojamas omnibus – jungtinis - klausimynas.


Papildomai pridedamų klausimų preliminarios kainos:

  • uždaras klausimas: 275 Lt + PVM;
  • atviras klausimas: 375 Lt + PVM.

Klausimų kainos ir kitos tyrimo sąlygos gali būti derinamos abipusio sutarimo būdu. Reklamos blic monitoringo apklausos vykdomos mėnesio pradžioje.