Reklamos tyrimai

Supratimas, kuris padeda pasirinkti

Komunikacijos "iš lūpų į lūpas" (WOM) vaidmens ir įtakos / Patirties momentų (touchpoints) tyrimas

Tyrimas paremtas šiomis esminėmis metodologinėmis prielaidomis: 

 • Prekės ženklo (ar bet kokio kito objekto) žinomumą ir vartotojų nuomonę apie prekės ženklą (objektą) nulemia pačios įvairiausios patirtys.
 • Patirtis formuojasi patirties taškuose / momentuose (angl. touchpoint), kurie aprėpia žymiai plačiau nei tradicinė reklamos, rinkodaros komunikacijos media; plačiau nei tradiciniai pranešimai šiose medijose.
 • Tarp stipriausiai vartotoją įtakojančių patirčių pačiose įvairiausiose rinkose – informacija, sklindanti “iš lūpų į lūpas” (WOM; angl. word of mouth).

78 proc. žmonių pasitiki būtent kitų pirkėjų (draugų, kolegų, t.t.) rekomendacijomis. Antras pagal patikimumą informacijos šaltinis – laikraščiai. Informacija laikraščiuose pasitiki 63 proc. žmonių.


Tokius rodiklius rodo “Nielsen” atliktas pasaulinis tyrimas, kurio metu buvo apklausta 26 000 respondentų (šaltinis: “Advertising Age”, 2007 m. lapkričio 15 d.).


Šis ir daugelis kitų pastarojo meto tyrimų rodo, kad pasitikėjimas draugais ar kitais įtakingais asmenimis (WOM; angl. word of mouth) yra didžiausią įtaką turintis veiksnys, pasirenkant produktą daugelyje rinkų.


„Synopticom Ad Research“ WOM vaidmens ir įtakos / Patirties momentų tyrimas (PMT) padės Jums išsiaiškinti:

 • Kokiais skirtingais būdais ir kokia informacija pasieka Jūsų (tikslinius) pirkėjus; kaip, dėka kokių patirčių formuojasi pirkėjų nuomonė apie prekinį ženklą ir jo konkurentus.
 • Kokie komunikacijos kanalai ir būdai yra svarbiausi, norint pasiekti Jūsų (potencialius) pirkėjus ir padaryti jiems poveikį; kuriems kanalams ir būdams turite skirti didžiausią dėmesį.
 • Koks vaidmuo - tarp kitų Jūsų pirkėjus įtakojančių veiksnių - tenka komunikacijai “iš lūpų į lūpas” (WOM).
 • Kaip Jūs galite efektyviai valdyti Jūsų pirkėjus pasiekiančią komunikaciją “iš lūpų į lūpas” (WOM):
      - kaip konkrečiai, kokiomis schemomis, kam, su kuo ir kaip sąveikaujant, Jūsų pirkėjus pasiekia WOM apie Jus ir Jūsų konkurentus;
      - kas yra pagrindiniai impulsai, priežastys (angl. drivers), skatinantys, motyvuojantys Jūsų (potencialius) pirkėjus dalintis tarpusavyje teigiama arba neigiama informacija apie Jus arba Jūsų konkurentus;
      - kas skatina į produktą, gamintoją žiūrėti palankiai (pirkti jį, rinktis jį, prisirišti prie jo, tapti jo gerbėju, „advokatu“, skleisti apie produktą teigiamą informaciją);
      - kas skatina į produktą, gamintoją žiūrėti nepalankiai (nepirkti jo, nesirinkti jo, atsisakyti jo, tapti jo peikėju, skleisti apie produktą neigiamą informaciją).

Tyrimo galutinė nauda:

 • Leis Jums tinkamai pasirinkti komunikacijos būdus, kanalus, kryptis, vietas, momentus; pasirinkti inovatyvius, ekonomiškus ir efektyvius komunikavimo būdus, kurie neapsiriboja tradiciniais reklamos / komunikacijos kanalais.
 • Leis Jums apsispręsti, kokiems savo veiklos / produkto / klientų aptarnavimo aspektams ir kokioms rinkodaros priemonėms turite skirti didžiausią dėmesį, norėdami sukurti pozityvią tikslinių klientų nuomonę apie save ir paskatinti pozityvų WOM.