Reklamos tyrimai

Supratimas, kuris padeda pasirinkti

Prekių / kompanijų vardų tyrimai

Savo esme šie tyrimai yra panašūs į tyrimus reklamos projektavimui bei tyrimus reklamos projektų vertinimui (angl. pre-testing). Jie padeda: 

  • projektuoti prekės / kompanijos vardą,
  • įvertinti ir pasirinkti jau turimus prekės / kompanijos vardo projektus.

Didelį dėmesį vardo klausimams skiriančios kompanijos tyrimų pagalba laimi šias naudas:

  • Prekė / kompanija išskiriama tarp konkurentų.
  • Pasiekiamas vartotojų dėmesys, įsimenamas vardas.
  • Užmezgamas emocinis ryšys tarp prekės / kompanijos ir tikslinių vartotojų.
  • Efektyviai iškomunikuojamas prekės / kompanijos USP (angl. unique selling proposition).
  • Pozicionavimas pradedamas pirmu vartotojo kontaktu su preke / kompanija.
  • Padidinama sėkmingo pardavimo ir galutinės finansinės naudos tikimybė.

Marketingo specialistų profesinėje šnekoje yra geras išsireiškimas – “self propelling name”. Išvertus į lietuvių kalbą - vardas, kuris pats savaime veikia kaip marketingo varomoji jėga ir yra svarbus marketingo instrumentas.