Reklamos tyrimai

Supratimas, kuris padeda pasirinkti

Blic pre-testing tyrimai internetu

Geriausias būdas prognozuoti (ar pasieksite tikslą) - testuoti.

Galimas tyrimo objektas:

 • reklamos projektai (video, audio, spaudos, kt.; įvairiose projekto vystymo stadijose: koncepcijos stadijoje; juodraščio stadijoje; baigtinėje stadijoje);
 • koncepcijos (įvaizdžio, reklamos kampanijos, akcijos, kt.);
 • prekių / kompanijų vardai ir jų vizualizacijos (logotipai);
 • prekių pakuotės;
 • kiti komunikaciniai objektai, komunikacijos elementai.

Tyrimo tikslas: greitai, operatyviai (per vieną ar kelias dienas) gauti įžvalgas:

 • ar tiriamas reklamos / komunikacijos projektas pajėgus pasiekti jam keliamus tikslus;
 • kuris iš kelių alternatyvių reklamos / komunikacijos projektų yra pajėgesnis, geresnis;
 • ką ir kaip reklamos / komunikacijos projekte reikėtų pakeisti, norint padidinti jo galimybes pasiekti jam keliamus tikslus.

Galimi tyrimo uždaviniai:

 • Įvertinti bendrą emocinę vartotojų reakciją į reklamos / komunikacijos projektus; įvertinti, kuris iš jų turi didžiausią potencialą užmegzti pozityvų emocinį ryšį su vartotoju.
 • Įvertinti galimą reklamos / komunikacijos projektų supratimą tarp tikslinių vartotojų.
 • Įvertinti, kokias asociacijas, kokias pirmas mintis reklamos / komunikacijos projektai gali kelti; kurie projektai turi didžiausią potencialą kelti tarp pirkėjų norimas asociacijas.
 • Kt.

Tiriamieji (tiriama populiacija): tyrimas gali būti atliekamas pačiuose įvairiausiuose gyventojų (vartotojų) segmentuose; tyrimui gali būti panaudojami įvairaus profilio respondentai, užsiregistravę apklausoms internetu, t.y. priklausantys specialiems paneliams (respondentų registrams, kurie nuolat plečiami; jų kokybė, patikimumas – nuolat tikrinami, kontroliuojami).

Apklausos metodas: blic apklausa internetu, išsiunčiant tam tikram žmonių ratui (paneliui) nuorodą elektroniniu paštu į standartizuotą klausimyną, esantį internete. Griežtai nekontroliuojant atsakiusių į klausimus respondentų (imties) struktūros reprezentatyvumo pagal socialines-demografines (ar kitas) charakteristikas, gali būti pasiekiamas itin didelis apklausos atlikimo operatyvumas ir ekonomija. Esant poreikiui, imties struktūra gali būti griežtai kontroliuojama.

Apklausos atlikimo laikas: 1-3 d.

Imtis: 100-300 respondentų.

Statistinė duomenų paklaida: jei imtis yra reprezentatyvi, nurodytas imties dydis su 95 proc. tikimybe garantuoja: a) ~ 300 respondentų - ne didesnę nei 5,7 proc. statistinę duomenų paklaidą; b) ~ 200 respondentų - ne didesnę nei 6,9 proc. statistinę duomenų paklaidą; c) ~ 100 respondentų - ne didesnę nei 9,8 proc. statistinę duomenų paklaidą (kuri leidžia įvertinti tik tendencijas).

Tipinio tyrimo kaina: ~ 1000-2000 Lt + PVM.

Konkreti kaina priklauso nuo: a) tiriamo žmonių / vartotojų segmento specifikos; b) tenkinančio imties dydžio; c); reikalavimų imties struktūros kontrolei; d) klausimų turinio, reikalingos analizės sudėtingumo; e) kt.